Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje

 

Credit.12     Nasz Indeks Zdolności Płatniczej został pozytywnie oceniony przez Wywiadownię działalności gospodarczej Creditreform.

 

Wywiadownia gospodarcza Creditreform wywodzi się z Niemiec i została założona w 1879 r. w Mainz.
Jest obecnie jedną z najstarszych i największych w Europie organizacji zajmujących się gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o moralności płatniczej firm, prowadzeniem windykacji należności w kraju i za granicą (B2B, B2C), marketingiem adresowym oraz monitoringiem płatności. Celem działalności firmy, jest minimalizowanie ryzyka działalności swoich Klientów, poprzez dostarczanie wiarygodnej i rzetelnej informacji o ich partnerach biznesowych.
Firma Creditreform zajmuje się również sporządzaniem analiz portfelowych oraz analiz branżowych.

Co to jest Indeks Zdolności Płatniczej?

Indeks Zdolności Płatniczej informuje o skali ryzyka w kontaktach handlowych z ocenianą firmą. Metoda obliczania Indeksu została stworzona przez Creditreform w Niemczech przy współpracy ze specjalistami z zakresu finansów i ekonomii przedsiębiorstw.
Indeks Zdolności Płatniczej podawany przez Creditreform obliczany jest z kombinacji (algorytmu matematycznego) 15 cech podawanych w raporcie o wiarygodności płatniczej, a także na podstawie wartości porównawczych pochodzących z analizy branżowej. Zawarta w Indeksie Zdolności Płatniczej ocena ryzyka jest określana liczbą trzycyfrową. Cyfry odpowiadają używanemu w Niemczech systemowi ocen (od 1 = bardzo dobry do 6 = niedostateczny). Druga i trzecia cyfra pozwalają na dokładniejsze zróżnicowanie naszej oceny.

Więcej informacji można znaleźć tu:

www.creditreform.pl/indeks-zdolnosci-platniczej

Opinie o nas na Trans.eu

slider imageslider image

W celu nawiązania współpracy z naszą firmą spedycyjną jako przewoźnik, będziemy potrzebowali dokumentów wymienionych w pliku Spis.dokumenty, a także wypełnionych i podpisanych formularzy na temat państwa firmy i posiadanych pojazdów, pliki Nr 3 i 4.
Kopie wypełnionych i podpisanych dokumentów należy wysłać na podany obok adres mailowy lub adres: dschabowski@fss-fracht.de