Zatrudnienie kierowców ze wschodu. Część II. Czy naprawdę warto?

 • Zatrudnienie kierowców ze wschodu. Część II. Czy naprawdę warto?

  Zatrudnienie kierowców ze wschodu. Część II. Czy naprawdę warto?

        Kontynuując temat zatrudnienia kierowców ze wschodu, jest jeszcze co najmniej kilka ważnych rzeczy, które należy zrobić po otrzymaniu Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

       Przede wszystkim może się zdarzyć tak, że oryginał Oświadczenia trzeba będzie wysłać do zapraszanego pracownika pocztą, w celu otrzymania przez niego wizy lub dla okazania podczas przekroczenia granicy, co może zająć dodatkowy czas na oczekiwanie, który zresztą można wykorzystać na załatwienie następnego niezbędnego zezwolenia.

     Świadectwo kierowcy.     

       Świadectwo kierowcy w myśl rozporządzenia (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. jest poświadczeniem, że kierowca cudzoziemiec jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do UE.

  Wydawane jest na podstawie zgłoszenia pracodawcy.

      Wniosek można samodzielnie złożyć do Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD w Warszawie lub zrobić to za pomocą pośrednika.

  Do wniosku (druk ZZ) należy dołączyć:

  1) kopię licencji wspólnotowej na wykonywanie przewozów międzynarodowych,

  2) Ksero potwierdzenia legalnego zatrudnienia (Oświadczenie o powierzeniu pracy, karta pobytu, karta Polaka, zezwolenie na wykonywanie pracy),

  3) ksero paszportu,

  4) ksero prawa jazdy,

  5) zaświadczenie o zatrudnieniu i spełnianiu wymagań związanych z art. 39a ustawy o transporcie drogowym (świadectwo kwalifikacji, zaświadczenie lekarskie i od psychologa),  

  6) ksero potwierdzenia objęcie ubezpieczeniem społecznym,

  7) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa (w zależności od czasu obowiązywania od 10 – 40 zł za odpowiednio 12 miesięcy – 5 lat).

  Na wyrobienie Świadectwa kierowcy trzeba będzie poczekać od 5 do 10 dni roboczych.

       Po otrzymaniu Świadectwa, mając już wcześniej podpisaną Umowę o pracę (można to zrobić i zdalnie np. wysyłając Umowę pocztą razem z Oświadczeniem o powierzeniu pracy) można zapraszać pracownika do przyjazdu do Polski i szykować pojazd do wyruszenia w trasę.

       Warto też pamiętać, że Oświadczenie na powierzenie pracy jest wydawane na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku i w trakcie tego półrocznego okresu pracy warto zastanowić się nad wyrobieniem zezwolenia na pracę lub karty pobytu w wojewódzkim urzędzie do spraw cudzoziemców.

  Świadectwo kierowcy także jest wydawane na okres ważności Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

    Dlaczego warto rozważyć możliwość zatrudnienia kierowcy z Białorusi lub Ukrainy?

       Po omówieniu procedury zatrudnienia trzeba na końcu spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jednak warto zaczynać poszukiwania kierowcy poza Polską.

       Otóż wymagania finansowe kierowcy z Ukrainy lub Białorusi mogę być mniejsze lub zbliżone do wymagań kierowców z Polski, tym bardziej jeżeli oni mają już doświadczenie jazdy po Europie, natomiast z uwagi na brak miejsca pobytu w Polsce bardziej im odpowiadają dłuższe systemy pracy: np. 4/2 lub 6/2.

       Biorąc pod uwagę dość długotrwały proces zatrudnienia i wyrabiania dokumentów niezbędnych dla podjęcia pracy, nie są oni skorzy do zmiany pracodawcy z byle powodu lub jakichś drobnych nieporozumień.

      Bariera językowa, dość rzadko jest większym problemem, ewentualnie przy wyjaśnieniu jakichś bardziej skomplikowanych spraw technicznych już podczas pracy, mogą wystąpić pewne nieporozumienia. Natomiast po niedługim okresie wstępnym wiele osób dosyć szybko przyswaja podstawowe słownictwo branżowe.

  Reasumując:

  Bazując na naszym doświadczeniu, w większości przypadków  kierowcy z Ukrainy lub Białorusi są tak samo rzetelni i godni zaufania, jak i polscy kierowcy. Bariera językowa rzadko stanowi większy problem z uwagi na podobieństwo języków lub znajomość języka polskiego w stopniu przynajmniej podstawowym przez kandydatów do pracy, a podejście do pracy i lojalność do pracodawcy, pod warunkiem oczywiście odpowiedniego traktowania, także nie budzi większych zastrzeżeń.

  P.S. Oczywiście nie należy pomijać problemu z zaświadczeniem A1, ale o tym już w następnych artykułach. 

  It's only fair to share...Share on Facebook
  Facebook
  Share on Google+
  Google+
  Email this to someone
  email

  Leave a comment

  Required fields are marked *