Zatrudnienie kierowców ze Wschodu. Część I.

 • Zatrudnienie kierowców ze Wschodu. Część I.

  Zatrudnienie kierowców ze Wschodu. Część I.

      Jeszcze pod koniec zeszłego roku, w związku ze zwiększeniem taboru pojazdów firny spedycyjno-transportowej FSS Fracht, zaczęliśmy aktywne poszukiwanie kierowców, z odpowiednimi uprawnieniami (kat. C+E) i doświadczeniem na trasach międzynarodowych.

      Sytuacja z kierowcami w branży transportu ciężarowego na dzień dzisiejszy nie jest prosta, ale jak się okazało wcale nie beznadziejna. Na nasze ogłoszenie zgłosiło dosyć dużo kierowców, choć w większości swojej były to obywatele Ukrainy i Białorusi.

       Zapewne dla wielu firm transportowych otrzymywanie i przedłużenie oświadczeń na powierzenie wykonywania pracy lub zezwoleń na pracę, a także załatwienie innych wymaganych dokumentów dla swoich pracowników – cudzoziemców, jest już dobrze znanym tematem, ale dla niektórych wszystkie formalności mogą stanowić nie lada wyzwanie.

       Ważną informacją jest to, że od 01.01.2018 r. nabrały moc prawną zmiany do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wprowadziły zmiany do procedury otrzymania Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które na podstawie wprowadzonych zmian teraz już się nazywa troszkę inaczej – Oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy.

      Praca na podstawie oświadczenia będzie mogła być wykonywana jak i poprzednio przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

      Na mocy wprowadzonych zmian rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom (chodzi o obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy) przestało być bezpłatne i teraz za każde nowe oświadczenie należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

      Także został wprowadzony obowiązek informowania o tym, że pracownik dla którego zostało wydane oświadczenie o powierzeniu pracy, rzeczywiście podjął zatrudnienie, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy, a w przypadku niepodjęcia pracy w określonym terminie, termin poinformowania o tym urządu pracy wynosi 7 dni. Za niedopełnienie tego obowiązku lub przekazanie nieprawdziwych informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, będzie grozić kara grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

      Istnieje także niebezpieczeństwo że oświadczenie może nie zostać wpisane do ewidencji, jeżeli urząd uzna, że zostało ono złożone dla pozoru, lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu.

      Dla tych kto już zarejestrował oświadczenia o pracy w poprzednim, 2017, roku warto wiedzeć, że rok 2018 r. będzie rokiem przejściowym, kiedy nowy i stary system będą funkcjonowały równolegle, tj. możliwe będzie wykonywanie pracy na nowym i starym (zrejestrowanym w 2017 r.) oświadczeniu. Możliwość rejestracji oświadczeń na starych zasadach została utrzymana do 31 grudnia 2017 r.

      Na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w 2017 r. będzie jeszcze zatrudnienie cudzoziemca do 31 grudnia 2018 r., a ubieganie się o wizę w związku z zarejestrowanym „starym” oświadczeniem do 31 października 2018 r.

      W skrócie to mniej więcej tyle o nowych zasadach otrzymywania i rejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla kierowców samochodów ciężarowych. Jak na razie wprowadzone zmiany rejestracji oświadczeń negatywnie wpłynęły na szybkość ich rejestracji. W porówniania z poprzednim rokiem rzeczywisty czas oczekiwania na rejestrację oświadczenia wydłużył się co najmniej dwukrotnie. Mamy nadzieje, że te komplikacje są tymczasowe ponieważ otrzymanie oświadczenia w przypadku kierowcy, który będzie pracował nie tylko na terenie Polski, ale także i w innych krajach Uniii Europejskiej, jest tylko pierwszym etapem dla pełnego kompletu dokumentów.

  It's only fair to share...Share on Facebook
  Facebook
  Share on Google+
  Google+
  Email this to someone
  email

  Leave a comment

  Required fields are marked *